LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

"Gør det meste selv" - 6. februar og 6. marts 2018 (EU Persondataforordning)


Dato og tid

Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 09:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 12:00

Sted

LOS Sekretariatet - Taastrup
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Denmark

Arrangør

LOS - De private sociale tilbud
+45 70233400
nh@los.dk

Kurset løber over i alt 3 dage fra kl. 09:00-16:00. 
6. februar og 6. marts i LOS' lokaler i Taastrup.

Dato og lokation for 3. kursusdag aftales og planlægges individuelt med DP Solutions.

Der vil være hjemmearbejde mellem kursusdagene.

Kursusgebyret dækker undervisning alle 3 dage samt forplejning og lokale for dag 1 og 2.


Beskrivelse af kurset
”Gør det meste selv” løsningen
er en lettere udvidet variant af vores Privacy Check hvor klienten eller en gruppe klienter efter undervisning samt under kyndig vejledning af DP Solutions eksperter, selv gennemfører den praktiske proces, der sikrer, at klienten skal kunne overholde de nye regler om behandling af persondata der gælder fra den 25. maj 2018.  

”Gør det meste selv” løsningen er særligt velegnet til mindre og mellemstore virksomheder og DP Solutions tilstræber, at procesforløbene gennemføres i hold af 10 til 15 virksomheder indenfor samme eller lignende brancher. Under selve procesforløbet opdeles holdet i undergrupper der tilknyttes hver sin konsulent fra DP Solution. Undergrupperne tilstræbes sammensat, så virksomhederne i hver undergruppe samarbejder gennem hele forløbet, særligt i den praktiske mellemfase (3). Undergrupperne sammensættes primært så der opnås størst mulig synergieffekt for gennemførelse af procesforløbet.  Procesforløbene gennemføres regionalt udover landet, så der tillige gives mulighed for at undergrupperne er geografisk tæt på hinanden og fremtidigt netværk lettere kan etableres. 

”Gør det meste selv” løsningen forudsætter, at klienten er klar til at allokere de nødvendige ressourcer allerede fra forberedelsesfasen (1) starter før første kursusdag (2), der for alvor starter procesforløbet. Procesforløbet kan gennemføres af én repræsentant fra hver virksomhed. Men vi anbefaler, at der deltager 2 fra hver virksomhed for, at der kan samarbejdes igennem hele procesforløbet. Det giver også en større forankring hjemme i den enkelte virksomhed, når mere end en enkelt person er godt inde i det faglige og processen. Vi har taget højde for dette ved at gøre det økonomisk attraktivt at tilmelde deltager nummer to. 

MÅLSÆTNING 

Den samlede målsætning med ”Gør det meste selv” løsningen er at sætte deltagerne og de virksomheder de kommer fra, i stand til at gennemføre et systematisk forløb, der afdækker hvorledes virksomhedens behandling af personoplysninger faktisk finder sted og hvordan denne behandling kan organiseres så den holder sig indenfor de regler om behandling af persondata der gælder fra den 25. maj 2018. De deltagende virksomheder har efter procesforløbet udarbejdet en fortegnelse over de persondata der behandles i virksomheden og er godt på vej til at have udarbejdet gyldigt dokumentationsmateriale samt have en plan for arbejdet frem til at overholde de nye regler om behandling af persondata der gælder fra den 25. maj 2018 inden den 25. maj 2018. 

Gennem hele procesforløbet benytter vi DP Solutions digitale compliance platform hvor der oprettes alle nødvendige dokumenter. Platformen bruges også som kommunikationsplatforme med chat, Wikipedia og webinarer. 

LÆS DET FULDE KURSUSPROGRAM

TILMELDING OG PRISER 

Prisen er 13.300 kr. (normalpris: 16.025 kr.) for den første deltager fra hver virksomhed. For deltager nummer to og opefter fra samme virksomhed er prisen 6.500 kr.  

VIGTIGT: Hvis du tilmelder mere en 1 deltager, skal du først tilmelde deltager nr. 1 og "læg i kurv" FØR du tilmelder deltager nr. 2 og "læg i kurv". Til sidst betaler du for dit samlede køb: 
Pris i alt ved 1 deltager: 13.300 kr.
Pris i alt ved 2 deltagere: 19.800 kr. 

Prisen indeholder undervisningsmaterialer og deltagelse i ”Gør det meste selv” løsningen.  

 

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

LOS - De private sociale tilbud
+45 70233400
nh@los.dk