Hop til hovedindholdet

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud logo

LOS LederNetværk Sydjylland/Fyn

Vis lignende arrangementer


Dato og tid

Torsdag d. 4. april 2024 kl. 09:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 3. april 2024 kl. 12:00

Sted

Aftales senest ved Kick-Off Aftales senest ved Kick-Off

LOS LederNetværk Sydjylland/Fyn

Vis lignende arrangementer


Arrangementsbeskrivelse

Vidste du, at ledernetværk bidrager til, at du som leder oplever en større trivsel og føler dig som en del af et fællesskab med mulighed for at hente energi og indsigt til ledelsesopgaverne?

 

Derfor åbner vi nu for tilmelding til vores pilotprojekt LOS LederNetværk, der løber af stablen i foråret 2024. Bemærk, at der er et begrænset antal pladser. 

 

Det gør vi, fordi vi ved, at man som leder på et socialt tilbud ofte står i mange komplekse dilemmaer, og det kan til tider føles som et ensomt sted at være. Selvom fællesskab kan synes mindre vigtigt, så ved vi, at ledere - ligesom alle andre – også har brug for at have en fornemmelse af fællesskab i lederrollen.

 

I en travl dagligdag kan det være svært som leder at tage sig tid til at se på sig selv og sin ledelse med nye øjne, søge sparring ved konkrete udfordringer og generelt se på sin organisation og strategi i et bredere perspektiv. Det kan et netværk med andre ledere give mulighed for.

 

VORES HÅB med ledernetværkene er at sætte ledelse på dagsordenen. Vi vil understøtte lederne i at skabe værdifulde ledelsesmæssige relationer og udvikle deres ledelsesmæssige kompetencer. Ledernetværkene åbner mulighed for at spejle sig i hinandens lederskab, erfaringer og udfordringer, som giver både konkret læring, refleksion og nye ideer.

 

FORMÅLET med ledernetværkene er at skabe et fortroligt rum, hvor LOS’ ledere har mulighed for at reflektere over deres praksis, skabe netværk, blive inspireret og stille skarpt på deres ledelsesfaglige dilemmaer og udfordringer i sparring med andre ledere – alt sammen til gavn i opgaven med at drive et socialt tilbud.

 

NETVÆRKSLEDER

LOS LederNetværk faciliteres af en facilitator fra LOS, men er i sit udgangspunkt selvudviklende, da outputtet i høj grad hviler på ledernes bidrag og engagement.

 

Derudover skal der udpeges en netværksleder, hvis rolle indebærer at være ambassadør for ledernetværket, have et tæt samarbejde med LOS’ facilitator samt afholde ét netværksmøde (med hjælp fra LOS). Netværkslederen vil få refunderet deltagerbetaling, ligesom der vil være et dækningsbidrag til øvrige udgifter. Netværkslederen udvælges til det første netværksmøde.

 

Målgruppe

Ledernetværkene henvender sig til ledere på små og mellemstore sociale tilbud, og der vil være plads til maksimalt 16 ledere i hver netværksgruppe.

Ledernetværkene er kun for medlemmer af LOS, og I bedes kun tilmelde én leder pr. tilbud. I forbindelse med tilmeldingen skal medlemsnummer derfor indtastes. Dette finder du på kontigentopkrævningen.

 

Ledernetværksmøder 2024:

Vi starter ledernetværkene op i to regioner, henholdsvis Sydjylland (inkl. Fyn) og Sjælland. Som del af et ledernetværk forpligter du dig til at komme til 3 møder på ét år.

 

Den 4. april 2024 kl. 9.00-9.45: Online Kick-Off for alle tilmeldte ledere til netværksgrupperne. (Link hertil vil blive fremsendt dagen forinden).

 

Ledernetværk Sydjylland/Fyn:

·       Den 25. april 2024, kl. 09.00-13.30 (OBS der er også LOS generalforsamling denne dag, så overvej om der er mulighed for at sende bestyrelsesformand/medlem i stedet for, hvis du ønsker at deltage)

·       Den 5. september 2024, kl. 09.00-13.30 (evt. hos Netværksleder)

·       Den 14. november 2024, kl. 09.00-13.30

 

Indhold på ledernetværksmøderne

Ved forårets netværksmøder er temaet; ”Sådan får du værdi af dit netværk” med ekstern foredragsholder, Henrik Hahn-Nissen.

Ved efterårets netværksmøder er temaet; ”Lederes trivsel og arbejdsmiljø” med ekstern foredragsholder, Trine Ry.

På mødet hos netværkslederen vil dagen være tilrettelagt med afsæt i ledelsesmæssige temaer, som netværket sammen udvælger.

 

Dagsorden vil blive fremsendt forud for netværksmøderne.

 

Lokation:

Afholdes hos lederne på skift, hvorfor der anmodes om, at det i forbindelse med tilmeldingen tilkendegives, hvis man har mulighed herfor.  

 

LOS' facilitator: Landskonsulent Marie Rayan Olesen kan kontaktes på 48880380 eller mro@los.dk hvis du har spørgsmål.

 

Pris:

Prisen for deltagelse i LOS LederNetværk 2024 er 1000 kr.

 

Forplejning:

Kaffe/the/vand fra kl. 08:30 og afslutning med frokost.

Kontaktinformation til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk

Kontaktinformation til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk