Hop til hovedindholdet

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud logo

Magtanvendelse – voksne / serviceloven

Vis lignende arrangementer


Dato og tid

Torsdag d. 16. maj 2024 kl. 09:00 til 14:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 3. maj 2024 kl. 09:00

Sted

Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping Comwell Rebild Bakker
Rebildvej 36
9520 Skørping

Magtanvendelse – voksne / serviceloven

Vis lignende arrangementer


Arrangementsbeskrivelse

Bliv klædt på til hverdagen og få styr på magtanvendelsesreglerne som led i god socialpædagogisk praksis.

Målgruppe
Er du leder eller medarbejder på et botilbud for voksne? Så er dette kursus om magtanvendelse relevant for dig. 

På dagens kursus gennemgås:

  • Servicelovens regler om magtanvendelse – også i forhold til jeres praksis.
  • Sondring mellem begreberne i lovgivningen.
  • Faglige refleksioner over hvordan I, i praksis, forebygger magtanvendelser med afsæt i de gråzoner og dagligdagsdilemmaer, I oplever i hverdagen.
  • Inspiration til, hvordan du og din arbejdsplads kan arbejde videre med relevante arbejdsgange.
  • Hvordan I registrerer og indberetter magtanvendelser.

På dagens kursus vil vi derudover gennemgå borgerens grundlæggende rettigheder, herunder særligt borgerens selvbestemmelsesret, samt drøfte nødret/nødværge og klagemuligheder.

Reglerne i serviceloven vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, som er målrettet personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, vil også blive gennemgået, herunder:

  • Omsorgshandlinger (fysisk guidning, husorden).
  • De forskellige former for magtindgreb (afværgehjælp, fysisk magtanvendelse, flytning uden samtykke, besøgsrestriktioner).
  • Magtindgreb på baggrund af myndighedsafgørelser (brug af særlige døråbnere, stofseler, tryghedsskabende velfærdsteknologi, låsning og sikring af yderdøre og vinduer, hygiejne samt besøgsrestriktioner).


Deltagere fra relevante myndigheder eller sociale tilbud, der ikke er medlemmer af LOS, 
er velkomne på vores kurser. I så fald vælges billettypen ’Ikke - medlem’.

Vær opmærksom på, at man skal være tilmeldt kurset for at deltage.
Ønsker man at ændre i hvem der deltager, skal det aftales med LOS forud for kurset. Man kan således heller ikke sende ekstra deltagere af sted.

Underviser vil være cand.jur. Emma Persson eller chefjurist Henrik Soloy.

Forplejning
Morgenbrød fra kl. 08:30. Frokost. Eftermiddagskaffe/kage serveres efter kurset.

Arrangementsbeskrivelses ordlyd er rettet til den 27.3.2024.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk

Kontaktinformation til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk