Hop til hovedindholdet

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud logo

Den sundhedsfaglige opgave "del 2": Dokumentation, samtykke og UTH - ØST

Vis lignende arrangementer


Dato og tid

Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 09:00 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 10:00

Sted

Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12
4000 Roskilde

Den sundhedsfaglige opgave "del 2": Dokumentation, samtykke og UTH - ØST

Vis lignende arrangementer


Arrangementsbeskrivelse

Formål og mål
Kursus i den sundhedsfaglige opgave "del 2" skal skabe ramme for, at medarbejdere på sociale bo- og opholdssteder opnår forståelse for krav til den sundhedsfaglige dokumentation samt arbejdet med Utilsigtede Hændelser.

At medarbejderne får en grundlæggende viden om, hvordan sundhedsfaglige problemstillinger hos beboerne hurtigt kan opdages gennem arbejdet med systematisk dokumentation og med fokus på, at der skrives det nødvendige for en god og sikker pleje eller behandling.

Medarbejderne får på kurset mulighed for at fordybe sig i, og arbejde med, tilbuddets konkrete beboerjournaler for på den måde at få en bredere forståelse for sammenhæng mellem krav og målepunkter fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det daglige arbejde på bo- eller opholdsstedet.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder på sociale tilbud, som er registreret som behandlingssted og dermed underlagt tilsyn for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kurset er således relevant for medarbejdere, der varetager sundhedsfaglige opgaver under Sundhedsloven, uanset faglig baggrund.

LOS anbefaler, at også tilbudslederen deltager i de sundhedsfaglige kurser, da vedkommende har det endelige ansvar for udførelsen af de sundhedsfaglige opgaver.

 

Undervisningen vil omhandle
Kurset er bygget op omkring målepunkter og krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed og udgør sammen med "del 1" rammen for det faglige fundament, som kræves for at for at kunne efterleve det sundhedsfaglige tilsyn, tidligere risikobaseret tilsyn.

Der undervises i
Krav til den sundhedsfaglige dokumentation – den gode borgerjournal:

  • Samtykkekompetence
  • Sygdomme og funktionsnedsættelser
  • De 12 sygeplejefaglige problemområder herunder aftaler og opfølgning
  • Sundhedsfaglige mål/fokusområder
  • Dokumentation efter lægehenvendelse
  • Løbende notater

Arbejdet med Utilsigtede hændelser.

Medarbejderne skal medbringe PC med adgang til bo- eller opholdsstedets journalsystem, og kurset vil være en blanding af undervisning og arbejdet med beboerjournaler.

Kursusbevis
Der udstedes kursusbevis efter endt undervisning.

Deltagere fra sociale tilbud, der ikke er medlemmer af LOS, er velkomne på vores kurser. I så fald vælges billettypen ’Ikke - medlem’.

Underviser
Undervisningen varetages af Mette Havnhøj, som har mere end 20 års erfaring i grundlæggende sygepleje og kvalitetsarbejde indenfor både somatik, børne- og ungdomspsykiatri samt det sociale område både i regionalt, kommunalt og privat regi. Mette har stor erfaring i arbejdet med tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Uddannelse
• Sygeplejerske
• Cand. scient. soc. - kandidat i socialt arbejde
• Auditor fra Akkreditering Danmark 

Forplejning
Morgenbrød fra kl. 08:30, frokost samt eftermiddagskaffe/kage.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk

Kontaktinformation til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk