LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Sociale medier og digitale platforme i arbejdet med anbragte børn og unge - Odense


Dato og tid

Torsdag d. 1. oktober 2020 kl. 13:00 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 10. september 2020 kl. 09:00

Sted

Dalum Landbrugsskole - Lokale: Innovationshuset, Landbrugsvej 65, 5360 Odense S Dalum Landbrugsskole - Lokale: Innovationshuset
Landbrugsvej 65
5360 Odense S

Arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk

Der er stærke kræfter på spil i forbindelse med børn og unges anvendelse af digitale medier og platforme. Meningerne er mange og holdninger varierer meget.

Hvordan kan professionelle voksne støtte, beskytte og udfordre anvendelsen?

Og hvad er på spil, hvis vi ikke interesserer os for hvordan børnene færdes i det digitale?

Sociale medier og digitale platforme er på samme tid “nødvendige” og “komplicerede” at beskæftige sig med. Der knytter sig et beskyttelsesperspektiv til temaet, fordi anbragte børn qua deres opvækst har ekstra svært ved at forvalte mulighederne i det digitale uden at “slå sig”. Samtidigt er der næsten uendelige potentialer, der bør/skal indfries i samarbejde med børnene.

Kursets formål

Det er formålet at sætte sociale medier og digitale platforme på dagsordenen i relation til anbragte børn og unges anvendelse.

Det er formålet at bidrage med nyeste viden og nyeste tendenser i det digitale. For derved at ruste professionelle til at kunne træffe kvalificerede valg om anvendelsen af digitale platforme i netop deres tilbud. Det er endvidere formålet, at kursisterne bliver bevidste om potentialer og risici i det digitale.

Kursets indhold

I relation til målgruppen gives der en tilpasset introduktion og præsentation af nyeste digitale tendenser. Der vil blive inviteret til en drøftelse om digital selvfremstilling med en kritisk tilgang til dennes påvirkningen af individet – herunder også de professionelles.

Kurset beskæftiger sig med to generelle perspektiver – henholdsvis potentialer og risici i det digitale.

Underviseren har ikke svarene til den ”rigtige” anvendelse, men bidrager i højere grad med en vidensbaseret tilgang og vil sikre en refleksion i forhold til målgruppen og opgaven, således at der kan tilrettelægges og etableres en lokal praksis og ekspertise.

Hvem underviser?

Tore Kargo har hele sit arbejdsliv arbejdet med fokus på anbragte børn og unge og de tendenser, der påvirker feltet. Tore underviser ofte professionelle med forskellige opgaver indenfor sociale medier, digital dannelse, samt magtanvendelse på børne-, unge- og voksenområdet.

Tore er uddannet socialpædagog og master i socialpædagogik mv. og arbejder til hverdag som afdelingsleder i Socialtilsyn Øst.

Der vil muligvis blive taget billeder til LOS' sociale medier
* Når du tilmelder dig et kursus, vil du automatisk blive tilkoblet LOS' nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk

Kontaktinformationer til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk