LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Bestyrelsesårsmøde (HENVEND DIG TIL MARCUS (MHB@LOS.DK), HVIS DU VIL TILMELDES)


Dato og tid

Fredag d. 31. januar 2020 kl. 13:30 til Lørdag d. 1. februar 2020 kl. 12:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 24. januar 2020 kl. 09:00

Sted

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg

Arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk

Velkommen til LOS´ Bestyrelsesårsmøde, hvor du bliver klædt på til bestyrelsesarbejdet på højt niveau.

På Bestyrelsesårsmødet bliver vi udfordret af nogle af bestyrelsesverdenens eksperter. Og på baggrund af mange opfordringer gentager vi succesen med det realistiske gruppespil - naturligvis med nye udfordrende dilemmaer. 

Målgruppen for Bestyrelsesårsmødet er bestyrelsesmedlemmer i LOS' medlemsvirksomheder samt ledere i følgeskab med deres bestyrelse.

Formålet med dagene er at skabe de bedste forudsætninger for, hvad det vil sige at arbejde i en bestyrelse, hvad der foregår på området, samt hvilken retning bestyrelsesarbejdet bevæger sig mod. Desuden vil du få rig mulighed for at netværke med andre bestyrelsesmedlemmer og få inspiration til bestyrelsesarbejdet.

Program 

Fredag den 31. januar

Kl. 13.30: Ankomst, indtjekning

Kl. 14.00:Velkomst

v/ John Anderskou, bestyrelsesformand i LOS

Kl. 14.15: Bestyrelsesdilemmaer/gruppearbejde

Realistisk gruppespil, hvor der arbejdes i en fiktiv bestyrelse. Her vil deltagerne til årsmødet blive udfordret med forskellige scenarier. Dilemmaerne vil være realistiske i forhold til, hvilke udfordringer en bestyrelse kan blive stillet overfor.

Kl. 16.45: Fremlæggelse af gruppearbejdet

Kl. 17.45: God ledelse og godt bestyrelsesarbejde

v/ Allan Søgaard Larsen, Formand Ledelseskommissionen 

Oplæg om god ledelse i Ledelseskommissionens verden og om samspillet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.

Kl. 19.00: Middag

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Lørdag den 1. februar

Morgenmad, udtjekning

Kl. 9.00: Nyt fra LOS

v/Laust Westtoft. Politisk- og strategisk chef, LOS

Kl. 9.45: Bestyrelsesuddannelse

v/ Ole Steen Rasmussen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Om bestyrelsesuddannelses formål og indhold tilpasset til LOS´ medlemsbestyrelser.       

Kl. 10.15: Bestyrelsens rettigheder og pligter i forhold til Socialtilsynet

v/ Flemming Trap, tidligere sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden

Oplæg om bestyrelsens rettigheder og pligter set i et Socialtilsynsperspektiv, herunder Socialtilsynenes bevægelser i forhold til fokus på bestyrelsesarbejde.

Kl. 10.45: Professionel bestyrelsesarbejde

v/ advokat Karin Høier

Om formalia, herunder forretningsorden og risikostyring, og det gode arbejde, når man er medlem i en bestyrelse.

12.15: Tak for i dag

Frokost

Praktisk info:

Bestyrelsesårsmødet er med overnatning og starter fredag den 31. januar kl. 14 og slutter lørdag den 1. februar 2020 med frokost. Årsmødet foregår på Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Tilmelding:

Ved gruppearbejdet med bestyrelsesdilemmaerne vil man blive placeret i tilfældige grupper. Ønsker den tilmeldte bestyrelse at arbejde sammen til gruppearbejdet, bedes man kontakte Anne Mette Andersen på telefon 3318 1019 eller mail: amba@los.dk straks efter tilmeldingen.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Anne Mette Andersen på telefon 3318 1019 eller mail: amba@los.dk.


--------------------------------------------------------------------------
Præsentation af oplægsholderne:

Allan Søgaard Larsen, god ledelse og godt bestyrelsesarbejde

Allan Søgaard Larsen har mangeårig erfaring dels fra ansættelse i den offentlige sektor og dels fra privat leverance til og samarbejde med den offentlige sektor.

Sammen med grundlæggerfamilien bag DUOSGRUPPEN A/S ejer Allan Søgaard gennem sit familieselskab, Liberatio (familierne Mølbæk Pedersen og Toft Larsen) 55 % af aktierne i DUOSGRUPPEN, der har specialiseret sig i udførelse af borgerrettede opgaver inden for det specialiserede sociale område (BPA, respirationsbrugere, specialpædagogisk service, botilbud) samt daginstitutioner.

Aktuelt interesserer han sig for styrkelse og udvikling af fagligheden på det specialpædagogiske område med henblik på at styrke effekten af de specialpædagogiske indsatser.

Allan Søgaard Larsen er tidligere formand for Ledelseskommissionen og vil holde oplæg om god ledelse og godt bestyrelsesarbejde. Allans perspektiv vil desuden ligge på bestyrelsesarbejdet i forhold til ledelse. Sidst men ikke mindst vil Allan med sin erfaring fra Ledelseskommissionen runde af med, hvad god ledelse er i Ledelseskommissionens verden.

I sit indlæg vil Allan Søgaard Larsen give en vurdering af den aktuelle situation på fagområdet med særlig fokus på, hvordan den private sektor dels kan udvikle og stabilisere sin position på området, og dels kan bidrage til udviklingen af fagligheden, så den private sektor bliver set som en relevant og stærk partner for den offentlige sektor. Han vil endvidere fokusere på, hvordan der skal arbejdes med at udvikle tilliden mellem kommunerne som indkøber af ydelser og den private sektor som leverandør, ikke mindst gennem transparens og faglig baseret interessevaretagelse, og han vil komme ind på vigtigheden af, at bestyrelserne forstår deres rolle i dette.

Bestyrelsesuddannelse for medlemsvirksomhederne i LOS, v. Ole Steen Rasmussen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Sammensætningen og synet på bestyrelsesopgavens karakter blandt LOS´ medlemsvirksomheder er i høj grad styret af den historik og de traditioner, som præger den enkelte virksomhed. Der er dog visse lovmæssige rammer og regler for god skik og erfaringer for, hvad en bestyrelse skal og bør forholde sig til. Bestyrelsens opgaver har både et internt og et eksterne sigte, uanset virksomhedens størrelse, og der er al mulig grund til, at bestyrelsen betragtes og skal betragte sig selv som en seriøs og professionel del af virksomheden. En uddannelse af bestyrelsesmedlemmer kan være, uanset virksomhedens størrelse, medvirkende til, at bestyrelsen bliver bedre til at arbejde som en professionel bestyrelse.

Ole S. Rasmussen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole giver en kort introduktion til den uddannelse, der udbydes i et samarbejde mellem LOS og UCL.

Flemming Trap, bestyrelsens rettigheder og pligter i forhold til Socialtilsynet

Flemming Trap er uddannet jurist, driver sin egen rådgivningsvirksomhed målrettet bo- og behandlingstilbud. Inden Flemming blev selvstændig kom han fra en stilling som sektionsleder gennem 5 år i Socialtilsyn Hovedstaden, hvor han var med til at opbygge socialtilsynet. Derudover havde han ansvaret for tilsyn med bo- og behandlingstilbud på psykiatri-, herberg- og misbrugsområdet.

Flemming har også en baggrund som forvaltningschef og direktør i den kommunale sektor med ledelsesansvar dækkende alle velfærdsområderne. I dag forestår han bl.a. undervisning i bestyrelsesarbejdet for private botilbud, herunder rådgiver i forhold til drift og udvikling af botilbud generelt. Flemming Trap er aktiv i den offentlige debat vedrørende vilkårene for drift og udvikling af bl.a. det specialiserede socialområde.

Oplægget vil dreje sig om bestyrelsens rettigheder og pligter set i et Socialtilsynsperspektiv i forhold til bestyrelsens opgaver og ansvar, sammensætning og uafhængighed, bestyrelsens samlede rolle og ansvar og Socialtilsynenes bevægelser i forhold til fokus på bestyrelsesarbejdet

Karin Høier, professionelt bestyrelsesarbejde

Advokat Karin Høier har specialiseret sig i og har et indgående kendskab til reglerne på området for socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter, herunder i de helt særlige driftsvilkår, der gælder på området.

Karin Høier vil holde oplæg om det professionelle bestyrelsesarbejde og blandt andet komme ind på formalia i form af vedtægter, forretningsorden og årshjul. Desuden vil hun tale om risikostyring og bestyrelsens selvevaluering, opmærksomhedspunkter og faldgruberne. 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk

Kontaktinformationer til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk