LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Fagligt Årsmøde (HENVEND DIG TIL MARCUS, HVIS DU VIL TILMELDES EFTER FRISTEN PÅ mhb@los.dk)


Dato og tid

Fredag d. 24. januar 2020 kl. 08:30 til 15:45

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 11:00

Sted

LOS Sekretariatet - Taastrup, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup LOS Sekretariatet - Taastrup
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk

Kom til et fagligt seminar med højaktuel viden om hjernen, metakognitiv terapi og misbrug- og afhængighedsproblematikker, der kan være med til at skabe lærings- og udviklingsprocesser i din pædagogiske og praksis.

Formålet med dagen er at skabe de bedste forudsætninger for kommunikation, trivsel, udvikling og læring og inspirere dig til at supplere og videreudvikle din faglige og pædagogiske kunnen og erfaring i lyset af hjernens logikker. Du får en masse konkrete redskaber og ideer med hjem, der kan inspirere dig til at gå nye veje i samspillet med andre – særligt i de situationer, der ofte driller.

Program:

8.30-9.00          Ankomst, indtjekning og morgenmad

9.00 - 9.15       Velkomst v. Susan Knage Møller, formand for fagudvalget

9.15 -11.15      Metakognitiv terapi v. Pia Callesen, psykolog og specialist i psykoterapi

10.10-10.20    Pause

10.20-11.15    Metakognitiv terapi v. Pia Callesen (fortsat)

11.15-11.30    Pause

11.30-12.30  Misbrug og afhængighed v. Novavi

12.30-13.30 Frokost

13.30-15.30 Hjernens spilleregler og hjernesmart kommunikation  v. Anette Prehn, sociolog og forfatter

14.30.14.45  Kaffe/te og kage

14.45-15.30 Hjernens spilleregler og hjernesmart kommunikation v. Anette Prehn (fortsat)

15.30-15.45 Afslutning v. Susan Knage Møller, formand for fagudvalget

Metakognitiv terapi v. Pia Callesen

Pia Callesen er doktor, psykolog, forfatter, klinikchef og indehaver af Cektos - Center for kognitiv og metakognitiv terapi. Pia vil introducere et helt nyt paradigme inden for psykologien, metakognitiv terapi, der handler om de mekanismer, der kontrollerer vores tænkning. Psyken er selvregulerende og selvhelende, hvilket betyder, at enhver tanke, følelse og fornemmelse vil være flygtig, når vi formår at lade dem være. Metakognitiv terapi er derfor anvendelig til behandling af depression, angst, OCD, spiseforstyrrelse, skolevægring og anden psykisk lidelse, men det er også effektive redskaber til forebyggelse.

Oplægget har derfor ikke kun relevans for dig som fagprofessionel, der arbejder med personer med psykiske lidelser, men også for dig der ønsker redskaber til at forebygge stress og psykisk mistrivsel i privat- og arbejdslivet.

Pia Callesen giver dig en introduktion til metoden, og du får konkret viden og redskaber til, hvordan du kan lære at styre bekymringer, tankemylder, stress, nedtrykthed og nervøsitet ved at bruge mindre tid og opmærksomhed på triggertankerne. Mange oplever, at en reduktion af uhensigtsmæssige tanke- og vanemønstre giver dem mentalt overskud og øget trivsel.

For mere information om Pia Callesen www.cektos.dk

Misbrug og afhængighed - hvad er vejene ud af et skadeligt forbrug af rusmidler v. Mette Vestergaard og Isabella Koppel, Novavi

Novavi tilbyder rådgivning og behandling indenfor stof- og alkoholafhængighed. De er tidligere kendt som Fonden Lænken Ambulatorierne, indtil de i 2016 skiftede navn til Fonden Novavi.

Isabella Koppel, der er leder af Novavi Stofrådgivningen og Mette Vestergaard Gyling, der er socialrådgiver og narrativ terapeut vil præsentere os for, hvordan vi kan hjælpe mennesker ud af et skadeligt forbrug af rusmidler. Ydermere vil Isabella og Mette introducere:

  • Hvorfor bliver mennesker afhængige?
  • Hvorfor bliver de ved, når der er så mange negative konsekvenser
  • Hvordan påvirkes hjernen af det skadelige forbrug?
  • Hvordan kan vi hjælpe mennesker med komplekse sociale og psykiske sårbarheder, hvis de også har et misbrug?
Oplægget vil give indblik i hvilke metoder, der rent faktisk virker, og hvorfor misbrug ikke kan løses som en afgrænset problematik i rusmiddelcentret, men i høj grad er en tværfaglig opgave, der skal løftes i fællesskab. 


Hjernens spilleregler og hjernesmart kommunikation v. Anette Prehn

Anette Prehn er sociolog, foredragsholder og forfatter til 12 bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed, heriblandt hendes bestseller HJERNESMART-trilogi – Hjernesmart ledelse, Hjernesmart pædagogik og Hjernesmarte børn. Den røde tråd i hendes formidling er at give indblik i nogle af de centrale hjernespilleregler – og hvordan de kan bruges til at fremme læring og samspil med andre.

Amygdala spiller en afgørende rolle for, om hjernen spiller med eller ej. Amygdala kan sikre dine muligheder for at handle smart og hurtigt og modsat overmande os, når vi gribes af frygt, vrede, tristhed, modstand og afmagt. Amygdalakapringer, som disse, øger sandsynligheden for at styrke og fremme de samme handlemønstre i lignende situationer. Håndtering af amygdala og kendskabet til hjernens spilleregler kan derfor styrke mennesker i deres evne til at lære nyt, håndtere transitioner, regulere følelser og mestre livet.

Anette Prehn forklarer kompleks hjerneforskning og socialpsykologi jordnært og metaforisk. Hun er en karismatisk formidler og bryder gerne ud i sang for at forklare vanskelige sammenhænge enkelt, og hun opfinder redskaber og metaforer, der er lette at forstå, huske og anvende i dit personlige lederskab og daglige praksis.

For mere information om Anette Prehn https://hjernesmart.dk/

Såfremt du har spørgsmål til arrangementet kan Chef- og ledelseskonsulent Jytte Therkildsen kontaktes på 2643 1080/ jyt@los.dk

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk

Kontaktinformationer til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
Tlf: +45 70233400
los@los.dk