LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS' Faglige Årsmøde


Dato og tid

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 09:15 til 16:15

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 6. februar 2019 kl. 09:00

Sted

LOS Sekretariatet - Aarhus
Skæringvej 88 K4 (Storsalen)
8520 Lystrup
Denmark

Arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud (att. Irene Schwartz)
+45 33181015
is@los.dk

Vinterens Faglige Årsmøde, der afholdes torsdag den 7. februar 2019 i Lystrup,  fokuserer på faglige emner, der alle, uanset om man har et opholdssted, botilbud eller skolebehandlingstilbud, har relevans for hverdagen. 

Om formiddagen vil Line Kristine Hauptmann, specialist i neuropsykologi, og Louise Meldgaard Bruun, specialpsykolog i psykiatri, gennem et spændende oplæg sætte fokus på nogle af de udfordringer, de møder i dagligdagen som behandlere i det private og offentlige system.
Oplægget vil blandt andet omhandle, hvordan hjernen og funktionsniveauet påvirkes af forskellige forhold og tilstande som belastning/stress, rusmidler, psykisk lidelse og hjerneskade. Der vil blive præsenteret konkrete modeller, der kan bruges til at skabe overblik over, hvordan personen påvirkes af disse betingelser og sygdomme. 

Gennem cases vil Line og Louise også belyse, hvordan behandlingsarbejdet kompliceres, når mennesker er belastet af flere sygdomme samtidig. De vil komme med eksempler på, hvordan der kan laves fokuserede behandlingsindsatser, når man står med komplekse problemstillinger.

Formiddagen vil også byde på et spændende oplæg af  lektor, Ph.D, Thomas Bille, Professionshøjskolen Absalon, der blandt andet vil italesætte problemstilingen med uddannelse af kvalificeret arbejdskraft fra pædagoguddannelsen. Herunder at "personlig udvikling" er røget ud af de seneste bekendtgørelser som en formuleret målforskning om studerendes livshistorier.  Thomas Bille vil også sætte fokus på et forskningsprojekt om bevægelsens betydning i specialpædagogikken. Læs mere herom i artiklerne  "bevægelse i specialpædagogikken" og "bevægelse i specialpædagogisk undervisning".

Eftermiddagens oplæg leveres af Bodil Kolborg, afdelingsleder og Jan From Kristensen, psykolog, Institut for Kommunikation og Handicap, der under overskriften "Forskellige typer af indsatser og tilgange til børn og unge med komplekse vanskeligheder og særlige behov" vil gives os et indblik i, hvilke muligheder der er for udredning og rådgivning og kurser til førskolebørn med komplekse vanskeligheder i bl.a. VISO regi – og hvilke faglige perspektiver og tilgange der er til jer, der arbejder med de lidt større børn og unge med eksempelvis angst, skolevægring og kriminalitetstruede.

Dagen afsluttes med oplægget "Kvalitet og sikkerhed for borgeren". Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, vil sætte fokus på Dansk Selskab for Patientsikkerheds arbejde.  

Vi ser frem til at byde jer alle velkomne til en spændende dag med masser af faglighed og engagement. 

PROGRAM:
Kl. 8:45-9:15
Ankomst og registrering

Kl. 9:15-9:30
Velkomst
v/ Susan Knage Møller, formand for LOS’ Fagudvalg

Kl. 9:30-11:30
Transdiagnostiske perspektiver på behandlingsarbejde
v/ Line Kristine Hauptmann, specialist i neuropsykologi og Louise Meldgaard Bruun, specialpsykolog i psykiatri, Aarhus Universitet 

Kl. 11:30-11:45
Pause, Kaffe/the

Kl. 11:45-13:00
Kvalificeret arbejdskraft fra pædagoguddannelsen
v/ Thomas Bille, Lektor – Ph.D, Professionshøjskolen Absalon

Kl. 13:00-13:45
Frokost

Kl. 13:45-14:45
Forskellige typer af indsatser og tilgange til børn og unge med komplekse vanskeligheder og særlige behov
v/ Bodil Kloborg, afdelingsleder, Institut for Kommunikation og Handicap (www.sku.rm) og Jan From Kristensen, koordinator og psykolog, PsykologKorpset i IKH

 

Kl. 14:45-15:00
Pause, Kaffe/the

Kl. 15:00-16:00
Kvalitet og sikkerhed for borgeren
v/ Vibeke Rischel, Vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Kl. 16:00
Afslutning

Har du spørgsmål til det faglige årsmøde er du velkommen til at kontakte Irene Schwartz på tlf. nr. 33181015 eller på mail is@los.dk 

OBS - OBS - OBS
Når du som kortholder handler på denne side vil du, som en del af betalingen, blive ledt gennem en sikkerhedsløsning, som sikrer, at betalingen bliver gennemført sikkert.
Som kortholder skal du sikre, at der er tilknyttet et mobilnummer til kortet. Du tilknytter mobilnummer til et kort via din netbank, i forbindelse med handel på internettet eller via linket nedenstående. For at tilknytte dit mobilnummer til dit/dine kort skal du anvende NemID. Dit pengeinstitut kan allerede have tilknyttet dit mobilnummer til dit/dine kort.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud (att. Irene Schwartz)
+45 33181015
is@los.dk