LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS' Faglige Årsmøde


Dato og tid

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 09:15 til 16:15

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 6. februar 2019 kl. 12:00

Sted

LOS Sekretariatet - Aarhus
Skæringvej 88 K4 (Storsalen)
8520 Lystrup

Arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud (att. Irene Schwartz)
+45 33181015
is@los.dk

Bliv klædt på og få viden netværk og faglig sparring på Fagligt årsmøde
- vi stiller skarpt på nye tendenser og viden

  • Er det kompliceret, når du arbejder med flere diagnoser samtidig?
  • Ønsker I at vide, hvordan I tiltrækker kvalificeret arbejdskraft?
  • Ved du hvilken positiv betydning bevægelse har for jeres elever?

Vi ser frem til at byde jer alle velkomne til en spændende dag med masser af faglighed og engagement.

Dagens indhold

Transdiagnostiske perspektiver på behandlingsarbejde
V. Line Kristine Hauptmann, specialist i neuropsykologi, og Louise Meldgaard Bruun, specialpsykolog i psykiatri 

  • Hvilke udfordringer møder behandlere i det private og offentlige system?
  • Hvordan påvirkes hjernen og funktionsniveauet af fx belastning/stress, rusmidler, psykisk lidelse og hjerneskade?
  • Hvordan laver man konkrete modeller, der kan bruges til at skabe overblik over, hvordan personen påvirkes af disse betingelser og sygdomme?
  • Hvordan kompliceres behandlingsarbejdet, når mennesker er belastet af flere sygdomme samtidig?
  • Hvordan kan der kan laves fokuserede behandlingsindsatser, når man arbejder med komplekse problemstillinger?

Faglighed i spændet mellem person og fag
V. Gitte Riis Hansen, specialkonsulent og lektor, Professionshøjskolen Absalon

Når både offentlige og private pædagogiske institutioner og virksomheder i stigende grad melder om manglende veluddannede og robuste fagprofessionelle, og samtidig melder om vanskeligheder både i forhold til rekruttering og i forhold til fastholdelse af dygtige fagprofessionelle kalder det på, at vi igen at adressere spørgsmålet; hvad skaber en professionel – forstået som høj faglighed og personlig robusthed.

Oplægget vil tage afsæt i det helt grundlæggende spørgsmål om, hvordan vi kan forstå kvalificeret pædagogisk faglighed som ”spændt ud imellem person og fag”.

Oplægget vil understrege betydningen af, at både uddannelse og praksis spiller en rolle – og ikke mindst samspillet mellem uddannelse og praksisfelt. Derfor vil oplægget invitere til og rammesætte refleksion og dialog med henblik på at være undersøgende og idégenererende på baggrund af spørgsmålene: Hvad kan vi gøre i forhold til uddannelserne? Hvad kan vi gøre i forhold til praksisfeltet? Og hvad kan vi gøre sammen for at understøtte kommende og nye pædagogers faglighed og robusthed?

Forskellige typer af indsatser og tilgange til børn og unge med komplekse vanskeligheder og særlige behov
V. Bodil Kolborg, afdelingsleder og Jan From Kristensen, psykolog, Institut for Kommunikation og Handicap, der under overskriften

  • Muligheder  for udredning og rådgivning og kurser til førskolebørn med komplekse vanskeligheder i bl.a. VISO regi
  • Faglige perspektiver og tilgange til de lidt større børn og unge med eksempelvis angst, skolevægring og kriminalitetstruede

Kvalitet og sikkerhed for borgeren
V. Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed,
F
okus på Dansk Selskab for Patientsikkerheds arbejde.  

PROGRAM:

Kl. 8:45-9:15
Ankomst og registrering

Kl. 9:15-9:30
Velkomst
v/ Susan Knage Møller, formand for LOS’ Fagudvalg

Kl. 9:30-11:30
Transdiagnostiske perspektiver på behandlingsarbejde
v/ Line Kristine Hauptmann, specialist i neuropsykologi og Louise Meldgaard Bruun, specialpsykolog i psykiatri, Aarhus Universitet 

Kl. 11:30-11:45
Pause, Kaffe/the

Kl. 11:45-13:00
Faglighed i spændet mellem person og fag
v/ Gitte Riis Hansen, specialkonsulent og lektor, Professionshøjskolen Absalon

Kl. 13:00-13:45
Frokost

Kl. 13:45-14:45
Forskellige typer af indsatser og tilgange til børn og unge med komplekse vanskeligheder og særlige behov
v/ Bodil Kloborg, afdelingsleder, Institut for Kommunikation og Handicap (www.sku.rm) og Jan From Kristensen, koordinator og psykolog, PsykologKorpset i IKH

 

Kl. 14:45-15:00
Pause, Kaffe/the

Kl. 15:00-16:00
Kvalitet og sikkerhed for borgeren
v/ Vibeke Rischel, Vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Kl. 16:00
Afslutning

Har du spørgsmål til det faglige årsmøde er du velkommen til at kontakte Irene Schwartz på tlf. nr. 33181015 eller på mail is@los.dk 

OBS - OBS - OBS
Når du som kortholder handler på denne side vil du, som en del af betalingen, blive ledt gennem en sikkerhedsløsning, som sikrer, at betalingen bliver gennemført sikkert.
Som kortholder skal du sikre, at der er tilknyttet et mobilnummer til kortet. Du tilknytter mobilnummer til et kort via din netbank, i forbindelse med handel på internettet eller via linket nedenstående. For at tilknytte dit mobilnummer til dit/dine kort skal du anvende NemID. Dit pengeinstitut kan allerede have tilknyttet dit mobilnummer til dit/dine kort.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud (att. Irene Schwartz)
+45 33181015
is@los.dk