LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS' Dialogmøde - Region Hovedstaden


Dato og tid

Mandag d. 29. oktober 2018 kl. 08:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 10:00

Sted

LOS Sekretariatet - Taastrup
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Arrangør

LOS - att. Irene Schwartz
+45 33181015
is@los.dk

Få indflydelse på LOS’ strategi

Bestyrelsen og sekretariatet glæder sig til at komme i dialog med jer på årets dialogmøder. Vi håber, at vi, som så ofte før, får en god dag med spændende input til at sætte retning for LOS de kommende år!

Hør nærmere om hvad der sker politisk, og hvordan LOS arbejder med at påvirke den politiske proces
Branchen har det sidste halve år været under kraftig beskydning i medierne, og der pågår netop nu politiske forhandlinger med mulige lovændringer i forhold til bl.a. socialtilsynet og virksomhedernes økonomi. Ændringer der kan betyde nye driftsbetingelser for jeres virksomhed.

Kom med ind i det strategisk maskinrum og vær med til at sætte dit fingeraftryk på LOS’ strategi
Vi skal drøfte input til den næste LOS-strategi 2019-2021. Vi inviterer alle LOS-medlemmer ind i det strategiske maskinrum, hvor vi skal tale om, i hvilken retning LOS skal bevæge sig. Hvad skal der sættes fokus på, og hvad er vigtigt for dig og jeres virksomhed.

Nye tider – nye kontingenter – vi har brug for dine indspark
På LOS' Generalforsamling 2018 blev det besluttet, at LOS skal arbejde med oplæg til modeller til en ny og mere tidssvarende kontingentstruktur. Oplægget skal være klar til fremlæggelse på LOS' Generalforsamling i marts 2019.

Vi skal blive bedre! Det risikobaserede tilsyn er et eksistensvilkår
Patientsikkerhedstilsynet kommer forbi, og de vil give os nyttige tilbagemeldinger fra de første års tilsyn og læring heraf.

På dagen vil vi også informere om arbejdet i LOS-sekretariatet og aktuelle problemstillinger.

PROGRAM REGION HOVEDSTADEN:

Kl. 8:30-9:00 Morgenkaffe
Kl. 9:00-9:15 Velkommen
v/ John Anderskou, formand for LOS' bestyrelse
Kl. 9:15-10:00 Nyt fra LOS
v/ Michael Graatang, direktør, LOS
Laust Westtoft, sekretariatschef, LOS

Der vil blive informeret om arbejdet i LOS-sekretariatet og aktuelle problemstillinger.
Kl. 10:00-10:15 Kaffe/the pause
Kl. 10:15-12:00 LOS i dialog om LOS' strategi 2019-2021
v/ Laust Westtoft, sekretariatschef, LOS
Input til den næste LOS-strategi skal drøftes.
Kl. 12:00-13:00 Frokost og mulighed for at netværke
Kl. 13:00-14:00 Styrelsen for patientsikkerhed
v/ Charlotte Kern, Styrelsen for patientsikkerhed

Oplægget vil give os nyttige tilbagemeldinger fra de første års tilsyn og læring heraf.
Kl. 14:00-14:15 Kaffe/the pause
Kl. 14:15-16:00 LOS i dialog om LOS' fremtidige kontingentstruktur
v/ Michael Graatang, direktør, LOS
Martin Skovholm og Morten Lund Wilhelmsen, stats.aut. revisorer, Revisorgården Holbæk

Drøftelse af LOS' nye kontingentstruktur på baggrund af oplæg fra revisorerne. 
Kl. 16:00 Afslutning

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

LOS - att. Irene Schwartz
+45 33181015
is@los.dk